Uudised

Sportlaste eritingimusel vastuvõtt Tartu Ülikooli 2022

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldab konkursi, et valida välja kuni kümme sportlast, kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras eritingimusel asuda õppima Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel. Konkursil võivad osaleda Eesti ja välisriikide tegevsportlased, kelle sporditulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.

Eritingimustel kandideerimiseks saab dokumente esitada perioodil 21.veebruar –  14. märts 2022 digitaalselt allkirjastatult aadressile sport@ut.ee  või postiga aadressile Ujula 4, Tartu, 51008. Posti teel peavad dokumendid laekuma hiljemalt 14. märtsil.

Sportlaste eritingimuste täitnud vastuvõetu on õppeaasta jooksul vabastatud õppekulude hüvitamisest nii täis- kui osakoormusega õppides. Tasuta õppekoha säilitamiseks kehtivad õppekorralduse [2] nõuded ning õppekava tuleb täita vähemalt osakoormuse mahus (minimaalselt 30 ainepunkti õppeaastas).

Kogu info eritingimustel kandideerimise kohta on leitav TÜ Akadeemilise Spordiklubi kodulehelt
https://sport.ut.ee/sportlase-eritingimustel-tartu-ulikooli-vastuvott/

VIIMASED UUDISED

Eesti Laskurliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on laskespordi edendamine ja sportlike eluviiside arendamine elanikkonna hulgas, harrastus- ja võistlusspordi propageerimine ja koordineerimine.

Eesti Laskurliit © Kõik õigused kaitstud.

To Top