Vaata klassinormide tabelit siit: KLASSINORMIDE TABEL

ÜLDPÕHIMÕTTED

 1. Klassinormid kehtestatakse EL poolt tunnustatud ning viljeldavatel laskealadel kooskõlas ISSF GR 3.1. ning ESC GR 5.1.Erandina on klassinormid kinnitatud ka mõnevõrra vähendatud laskude arvuga harjutustes ees-märgiga stimuleerida laskespordialast tegevust noorte ja vabariigi kaitsestruktuurides.
 2. Klassinormid kehtivad põhiharjutustes ilma finaale arvestamata.
 3. Normatiivi kinnitamise aluseks nõutud tasemega võistlusel on ühe Eesti A-kat.ja kahe B-kat.kohtuniku osalemine tulejoone,märkidejoone ja klassifikatsiooni kohtuniku töös.
 4. Normid hakkavad kehtima 1.1.2015 ja tagasiulatuvat jõudu ei oma.
 5. Komakohtadega klassinormid kehtivad alates 01.04.2017.

KLASSINORMIDE TÄITMISE KORD

 1. Võistlused on võistluskalendris jagatud kategooriate järgi:
  • “A” kategooria– Olümpiamängud, MM, EM, Maailma KV etapid ja finaal, Euroopa KV etapid ja finaal
  • “B” kategooria– Eesti MV, Eesti KV, rahvusvahelised võistlused vähemalt 3riigi osavõtul
  • “C” kategooria– võistlused, mis kuuluvad Eesti Laskurliidu kalenderplaani vähemalt 3 klubi osavõtul
  • “D” kategooria– võistlused, mis ei ole loetletud A; B; C kategooriates

“SUURMEISTER” – omistatakse laskurile, kes on saavutanud “A” kategooria võistlustel medalikohaolenemata numbrilisest tulemusest.- omistatakse laskurile, kes on 2 korda täitnud normatiivi A või B kategooria võistlustel.

“MEISTER” – omistatakse laskurile, kes on täitnud normatiivi A,B,C kategooria võistlustel.

“I,II,III” – omistatakse laskurile, kes on täitnud vastava normatiivi A,B,C,D kategooria võistlustel.

Klassilaskuri nimetus omistatakse Eesti Laskurliidu liikmele ja kuulub erandkorras tühistamisele
Eesti Laskurliidu juhatuse poolt.

KLASSILASKURI NIMETUSE OMISTAMISE KORD

 1. Eesti Laskurliidu sekretariaadile esitada avaldus, mille on alla kirjutanud klubi juhataja või volitatud isik
 2. Eesti Laskurliidu sekretariaadile esitada võistlusprotokoll või väljavõte võistlusprotokollist.

Muudetud EL juhatuse koosolekul 17.03.2015.