Eesti Laskurliit korraldab laskeinstruktorite koolituse 02. oktoobril 2023.a Kaitseliidu Männiku lasketiiru õppeklassis algusega kell 10:00. Koolituse tasu 50 eurot kanda Eesti Laskurliidu arveldusarvele Swedbank EE372200221002102442. Osavõtuks registreerida hiljemalt 27.09.2023.a. e-mailile info@. Laskeinstruktori tunnistuse omamise eelduseks on kehtiva relvaloa olemasolu.

Osalejate arv piiratud!

Recommended Posts