Võistlusele registreerumine

Registreeruja (või rühma esindaja) nimi *

E-maili aadress *

Vali millisele võistlusele registreerud:

Võistlusala, millele registreerud:

Lae siia üles registreerujate list koos võistluse nime ja võistlusalaga (.txt, .doc, .docx, .xls või .pdf formaadis)

Kui on soove, küsimusi või märkusi, kirjuta need siia.

Eesti Laskurliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on laskespordi edendamine ja sportlike eluviiside arendamine elanikkonna hulgas, harrastus- ja võistlusspordi propageerimine ja koordineerimine.

Eesti Laskurliit © Kõik õigused kaitstud.

To Top