Eesti Laskurliidu Üldkogu

Üldkogu koosolek

 Eesti Laskurliidu üldkogu koosolek toimub 28. juunil algusega kell 17:00 Kaitseliidu Männiku lasketiirus.

Üldkogu koosoleku päevakord:
1. Eesti Laskurliidu 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Eesti Laskurliidu 2016. a. audiitori määramine ja Eesti Laskurliidu
2016.a. eelarve kinnitamine
3. Eesti Laskurliidu sisseastumis- ja liikmemaksude kinnitamine
4. Sõnavõtud

Viimased uudised

Eesti Laskurliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on laskespordi edendamine ja sportlike eluviiside arendamine elanikkonna hulgas, harrastus- ja võistlusspordi propageerimine ja koordineerimine.

Eesti Laskurliit © Kõik õigused kaitstud.

To Top