Uudised

Relvaseaduse muutmine

Siseministeeriumil on plaanis algatada kehtiva relvaseaduse rakendusanalüüs, et hinnata uue tervikteksti koostamise vajadust. Sellesse protsessi on kaasatud ka Eesti Laskurliit.

Eesti Laskurliit ootab kõigi huviliste tagasisidet kehtivas relvaseaduses ja sellega seonduvates õigusaktides sätestatu rakendamise kohta ning relvaseaduse reguleerimis- ja kohaldamisala ulatuse kohta. Kui peate vajalikuks kehtivat relvaseadust muuta, siis ootame vastuseid ja  arvamusi järgmistele küsimustele:

1)      Millised on olnud praktilised probleemid praegu kehtiva relvaseaduse rakendamisel?

2)      Mida peaks tulevikus silmas pidama uue seaduse tervikteksti koostamisel (mida oleks vaja reguleerida teisiti, mis on puudu või mis on reguleeritud üle).

Kehtiv relvaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015019

Ootame vastuseid 22. jaanuariks 2017.a. e-mailile info@laskurliit.ee

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Viimased uudised

Eesti Laskurliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on laskespordi edendamine ja sportlike eluviiside arendamine elanikkonna hulgas, harrastus- ja võistlusspordi propageerimine ja koordineerimine.

Eesti Laskurliit © Kõik õigused kaitstud.

To Top