Juhendid 2021

Alates 3. märtsist (kolmapäev) kuni 28. märtsini kehtivad sporditegevuse juhised.

Olulisemad muudatused:

  • Sisetingimustes on lubatud senise 50% ruumi täituvuse asemel 25%. Iga harrastaja kohta on vajalik tagada 10m2 ala kus treeningtegevust läbi viia. Harrastajapaari kohta 20m2 .
  • Välitingimustes on senise 50 suuruse grupi asemel lubatud treenimine kuni 10 inimese suuruses grupis.
  • Nii sise- kui välitingimustes on spordivõistlustel osalemine lubatud vaid professionaalsetele sportlastele. Professionaalse sportlase mõiste selgitus juhendis.

Edaspidi on vajalik koondise liikmete ja kandidaatide nimekiri enne avalikustamist saata kultuuriministeeriumile ülevaatamiseks.

Järgmise nädala alguses saadame spordialaliitudele täpsemad juhised, millisel kujul edastada Kultuuriministeeriumile koondise liikmete ja kandidaatide nimekirjad enne kodulehel avalikustamist.

 

Palume vältida liigsete kontaktide tekkimist treeningtegevuse ja võistluste käigus ning suhtuda vastutustundlikult võimalusse hoida sport avatud. Mida vähem on kaebusi spordisektori tegevuse kohta, seda kauem on võimalik sporti avatuna hoida.

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele alates 01. märts 2021

Sporditegevuse juhend alates 11. märts 2021

 

Eesti Laskurliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on laskespordi edendamine ja sportlike eluviiside arendamine elanikkonna hulgas, harrastus- ja võistlusspordi propageerimine ja koordineerimine.

Eesti Laskurliit © Kõik õigused kaitstud.

To Top